Stefna Norðuráls

Gæðastefna

Norðurál framleiðir ál samkvæmt þörfum viðskiptavina á ábyrgan, öruggan og samkeppnisfæran hátt. Lögð er áhersla á gæðavitund starfsfólks og þátttöku í stöðugum umbótum. Norðurál er ábyrgur þegn í samfélaginu og uppfyllir lög og reglur um starfsemi fyrirtækisins. Gæðastjórnunarkerfi er reglulega rýnt og endurbætt.

Gæðamarkmið:

 • Ánægðir viðskiptavinir
 • Skilvirk framleiðsla
 • Framúrskarandi afurðir

 

Umhverfisstefna

Norðurál leggur áherslu á að starfsemi fyrirtækisins sé í sátt við umhverfið. Stöðugt er unnið að lágmörkun umhverfisáhrifa og ábyrgri nýtingu orku og hráefna. Norðurál stuðlar að aukinni umhverfisvitund og þátttöku starfsfólks í umbótum. Norðurál uppfyllir kröfur sem settar eru fram í starfsleyfi, lögum og reglum um umhverfismál.

Umhverfismarkmið:

 • Lágmörkun losunar
 • Starfsfólk þekki umhverfisáhrif starfseminnar
 • Ábyrg endurnýting og förgun

 

Öryggis- og heilbrigðisstefna

Norðurál hefur öryggi og heilbrigði í fyrirrúmi. Starfsfólk þekki áhættur og örugg vinnubrögð og að ekkert verk eigi að vinna við ótryggar aðstæður. Áhersla er lögð á virka þátttöku starfsfólks í forvörnum og umbótum. Norðurál uppfyllir lög og reglur um öryggis- og heilbrigðismál.

Öryggis- og heilbrigðismarkmið:

 • Öruggur vinnustaður
 • Heilsuvernd starfsfólks
 • Þátttaka starfsfólks í forvörnum

 

Mannréttinda og jafnréttisstefna

Norðurál leggur áherslu á jafnan rétt starfsfólks til starfsframa, launa og réttinda, óháð kynferði, kynhneigð, trúarbrögðum eða uppruna. Norðurál hagar starfsemi sinni og viðskiptum með virðingu fyrir mannréttindum. Norðurál vinnur að stöðugum umbótum og uppfyllir lög og reglur um mannréttindi og jafnrétti.

Mannréttinda- og jafnréttismarkmið:

 • Forvarnir gegn einelti, áreitni og öðru ofbeldi
 • Stuðla að jöfnun kynjahlutfalla
 • Jöfn starfskjör fyrir sambærileg störf