Lagalegur fyrirvari / Disclaimer

Reglur Norðuráls um meðferð tölvupósts.

Vinsamlegast athugið að þessi tölvupóstur og viðhengi hans eru eingöngu ætluð þeim sem tölvupósturinn er stílaður á og gætu innihaldið upplýsingar sem eru trúnaðarmál. Hafið þér fyrir tilviljun, mistök eða án sérstakrar heimildar tekið við tölvupósti þessum og viðhengjum hans biðjum við yður að fara eftir 47. gr. laga um fjarskipti nr. 81/2003 og gæta fyllsta trúnaðar, hvorki lesa efni þeirra né skrá þau hjá yður né notfæra yður þau á nokkurn hátt. Tilkynna skal sendanda samstundis að tölvupósturinn hafi ranglega borist þér. Loks er þess óskað að tölvupósti þessum og viðhengjum hans verði eytt. Brot gegn þessu varða bótaábyrgð og refsingu skv. 74. gr. laganna.

E-mail disclaimer.

Please note that this e-mail and its attachments are intended for the named addressee only and may contain information that is confidential and privileged. If you have by coincidence or mistake or without specific authorization received this e-mail and its attachments we request that you notify us immediately that you have received them in error, uphold strict confidentiality and neither read, copy, nor otherwise make use of their content in any way.

Allt efni vefsins, s.s. texti, myndir, grafík, hljóð, hreyfimyndir og myndbönd, þar með talin firmamerki og vörumerki svo og snið vefsvæðis Norðuráls er varið af höfundarrétti og öðrum lögum sem vernda hugverk.

Dreifing, breyting eða afritun á innihaldi þessara síðna, þ.m.t. römmun eða notkun nokkurra römmunaraðferða, er óheimil.

Engin leyfi eða önnur réttindi eru gefin í gegnum vefinn til nýtingar á hugverkum sem eru innan hans, þ.m.t. vörumerkjum og einkaleyfum. Afritun, dreifing, eftirprentun, áframsending og önnur notkun á þessum vernduðu hugverkum er ekki heimil án skriflegs samþykkis Norðuráls. Annað efni má heldur ekki afrita, dreifa, breyta eða birta þriðja aðila. Sérstaklega á þetta við um notkun texta, textabrota eða sjónræns efnis sem krefst samþykkis Norðuráls.

Sumar myndir vefsins eru varðar af höfundarrétti þriðja aðila.

Aðeins er leyfilegt að afrita skjöl eða síður á þessu vefsvæði til notkunar sem ekki er viðskiptalegs eðlis, innan fyrirtækis þíns eða samtaka. Slík afritun er háð því að upplýsingar um höfundarrétt og önnur réttindi komi skýrt fram. Umfram það er ekki heimilt að dreifa, afrita eða breyta nokkrum hluta þessa vefsvæðis eða á annan hátt að afrita myndir, texta eða annað efni á þessu vefsvæði. Efni svo sem fréttatilkynningar og önnur skjöl sem telja má opinber má nota fyrir almenning. Þetta á ekki við um þá hluta opinberra skjala sem eru vernduð af höfundarrétti, vörumerki eða öðrum lagareglum.

Norðurál yfirfer og uppfærir upplýsingar sem fram koma á vef fyrirtækisins. Þrátt fyrir það getur Noðurál ekki tryggt að vefurinn sé villulaus. Þess vegna ber fyrirtækið enga ábyrgð og framvísar ekki tryggingu um að efni vefsins sé uppfært, rétt eða tæmandi. Það sama á við um aðrar upplýsingar vefja sem tenglar af vef Norðuráls vísa í, sama hvort þeir tilheyra tengdum félögum eða þriðja aðila. Norðurál ber enga ábyrgð á slíkum vefjum. Ennfremur ber fyrirtækið enga ábyrgð á gagnavernd eða stjórnun slíkra vefja.

Norðurál áskilur sér rétt til að breyta eða leiðrétta efni vefsins hvenær sem er án þess að tilkynna slíkt fyrirfram.

Norðurál getur lokað fyrir aðgang að vef sínum hvenær sem er. Einnig getur fyrirtækið ekki tryggt að aðgangur að vefnum sé ótruflaður.

Norðurál leitast við að halda vef sínum lausum við tölvuveirur, en getur þrátt fyrir það ekki tryggt að vefsvæðið eða sá netþjónn sem er notaður, sé laus við tölvuveirur eða annan skaðlegan hugbúnað.

Til að gera okkur kleift að uppfylla upplýsingaþörf notandans, getur notandinn verið beðinn um að gefa upp persónuupplýsingar. Slíkar upplýsingar eru gefnar af fúsum og frjálsum vilja og eru einungis nýttar til að uppfylla þörf notandans um upplýsingar. Persónuupplýsingum er safnað saman, þær geymdar og meðhöndlaðar í samræmi við íslensk lög um persónuvernd.