Grænt bókhald og umhverfisvöktun

Grænt bókhald er ítarlegt yfirlit yfir umhverfisþáttinn í starfsemi fyrirtækja. Í grænu bókhaldi eru birtar upplýsingar um öll efni sem flutt eru að fyrirtæki, notuð í starfseminni og send frá fyrirtækinu, hvort sem um er að ræða afurð, sorp, efni til endurvinnslu eða útblástur. Grænt bókhald eykur vitund fyrirtækja og starfsmanna þeirra um umhverfisáhrif starfseminnar og hvetur til ábyrgrar umgengni um hráefni og nærumhverfi. Bókhaldið okkar nær aftur til ársins 2003 og sýnir með skýrum hætti að við höfum náð verulegum árangri á öllum sviðum: Allt frá bættri nýtingu hráefnis að endurvinnslu lífræns úrgangs í mötuneytinu.

Samkvæmt lögum nr. 7/1998 með lagabreytingu nr. 87/2001 um hollustuhætti og mengunarvarnir ber Norðuráli, eins og fjölda annarra fyrirtækja, að skila grænu bókhaldi árlega til Umhverfisstofnunar. Bókhaldið veitir almenningi aðgang að ítarlegum upplýsingum um umhverfisáhrif af starfsemi fyrirtækisins en það nýtist ekki síður í innra starfi okkar. Bókhaldið krefst forgangsröðunar og skipulagningar í anda umhverfisstjórnunar og stuðlar að betra skipulagi og auknum stöðugleika í daglegum rekstri.

Nýjasta útgáfa græna bókhaldsins er hér.

Græna bókhaldið frá 2003

2017   Grænt bókhald, umhverfi og samfélag
2016   Grænt bókhald og lykiltölur úr rekstri
2015   Grænt bókhald og lykiltölur úr rekstri
2014   Grænt bókhald og lykiltölur úr rekstri
2013   Grænt bókhald
2012   Grænt bókhald
2011   Grænt bókhald
2010   Grænt bókhald
2009   Grænt bókhald
2008   Grænt bókhald
2007   Grænt bókhald
2006   Grænt bókhald
2005   Grænt bókhald
2004   Grænt bókhald
2003   Grænt bókhald

Niðurstöður umhverfisvöktunar frá 2002

2018      Niðurstöður umhverfisvöktunar
2017   Niðurstöður umhverfisvöktunar
2016   Niðurstöður umhverfisvöktunar
2015   Niðurstöður umhverfisvöktunar
2014   Niðurstöður umhverfisvöktunar
2013   Niðurstöður umhverfisvöktunar
2012   Niðurstöður umhverfisvöktunar
2011   Niðurstöður umhverfisvöktunar
2010   Niðurstöður umhverfisvöktunar
2009   Niðurstöður umhverfisvöktunar
2008   Niðurstöður umhverfisvöktunar
2007   Niðurstöður umhverfisvöktunar
2006   Niðurstöður umhverfisvöktunar
2005   Niðurstöður umhverfisvöktunar
2004   Niðurstöður umhverfisvöktunar
2003   Niðurstöður umhverfisvöktunar
2002   Niðurstöður umhverfisvöktunar