Störf í boði

Framtíðin er spennandi í álframleiðslu á Íslandi og mun framþróun grænnar álframleiðslu hafa raunveruleg áhrif á útblástur gróðurhúsalofttegunda á heimsvísu.

Íslenski áliðnaðurinn er ein af stærstu útflutningsgreinum landsins og Norðurál er eitt stærsta iðnfyrirtæki á Íslandi. Á hverju ári notum við endurnýjanlega raforku til að framleiða um 320.000 tonn af áli fyrir erlenda markaði.

Norðurál leggur áherslu á heilsusamlegt, öruggt og ánægjulegt starfsumhverfi og góðan starfsanda. Við hvetjum fólk af öllum kynjum til að sækja um störf hjá fyrirtækinu. Hjá fyrirtækinu starfa um 600 manns með fjölbreytta menntun og bakgrunn. Norðurál er jafnlaunavottaður vinnustaður og handhafi gullmerkis PWC.

Sérfræðingar á fjármálasviði

Langar þig að starfa í alþjóðlegu starfsumhverfi þar sem metnaður og fagmennska eru í fyrirrúmi? Norðurál leitar að tveimur metnaðarfullum sérfræðingum til starfa á fjármálasviði fyrirtækisins. Verkefnin eru fjölbreytt, áhugaverð og krefjandi.

Norðurál leggur áherslu á heilsusamlegt, öruggt og ánægjulegt starfsumhverfi og góðan starfsanda. Við hvetjum fólk af öllum kynjum að sækja um.

Starfsstöðin er á skrifstofu Norðuráls í Skógarhlíð í Reykjavík.

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

• Vikulegar og mánaðarlegar stjórnendaskýrslur
• Áætlanagerð og rekstrargreiningar
• Eftirlit með uppgjörum og áætlunum
• Fjárstýring
• Önnur tilfallandi verkefni við árangursmælingar og greiningar þvert á fyrirtækið

Menntunar- og hæfniskröfur: 

• Viðskiptafræði- eða hagfræðimenntun. Framhaldsmenntun er kostur
• Reynsla af greiningarvinnu og gott vald á úrvinnslu og framsetningu gagna
• Kunnátta á SAP fjárhagskerfi er kostur
• Öguð vinnubrögð og sjálfstæði í starfi
• Jákvæðni og færni í mannlegum samskiptum
• Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og rituðu máli

Umsóknarfrestur er til og með 21. júní.
Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

Umsjón með starfinu hafa Auður Bjarnadóttir (audur@vinnvinn.is) og Garðar Óli Ágústsson (gardar@vinnvinn.is).

Sækja um starf

Almennar umsóknir

Norðurál ræður hæft og metnaðarfullt starfsfólk sem fær hlýjar móttökur og viðeigandi starfsþjálfun. Við fögnum fjölbreytilegum bakgrunni og reynslu fólksins okkar og komum jafnt fram við alla. Við tökum með ánægju við umsóknum hvenær sem er og það er aldrei að vita nema við finnum þér starf sem hentar.

Sækja um

Ráðningarferlið

Ráðningarferli Norðuráls felst í því að umsóknir eru metnar og hæfum umsækjendum er boðið í viðtal. Síðan leitum við umsagna hjá a.m.k. tveimur umsagnaraðilum sem umsækjandi gefur upp. Þar sem Norðurál er vímuefnalaus vinnustaður er þess jafnframt krafist að allir starfsmenn sem Norðurál vill bjóða starf taki lyfjapróf sem framkvæmt er af óháðum heilbrigðisstarfsmanni. Umsóknum um auglýst störf er svarað sérstaklega þegar ráðningu í starfið er lokið.