Störf hjá Norðuráli

Norðurál er fjölþjóðlegur vinnustaður. Við mismunum ekki á grundvelli kyns, uppruna, trúarbragða eða kynhneigðar. Fjölbreytni styrkir starfsemina og hjálpar okkur að ná framúrskarandi árangri.

Almenn umsókn
Uppfæra umsókn

Deildarstjóri umhverfismála

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

 • Rekstur og þróun umhverfismála
 • Umsjón með að hlíta starfsleyfi
 • Undirbúningur verkefna og verkefnastýring umhverfismála
 • Kostnaðareftirlit og umsjón með gerð og eftirfylgni áætlana
 • Greining, skýrslugerð og upplýsingagjöf innanhúss og til opinberra aðila
 • Stjórn á umbótaverkefnum umhverfismála

Menntunarkröfur

 • Meistaragráða í verkfræði eða sambærileg menntun
 • Reynsla af verkefnastjórnun kostur

Sækja um starfið

Áreiðanleikafræðingur (Reliability Engineer)

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

 • Gerð fyrirbyggjandi viðhaldsáætlana fyrir framleiðslubúnað og rýni á viðhaldskerfi
 • Greining gagna, skýrslugerð og tölfræðileg úrvinnsla ásamt þróun lykilmælikvarða
 • Rótargreiningar á bilunum í framleiðslubúnaði
 • Gæðaeftirlit og tæknilegur stuðningur við verkáætlanadeild og viðhaldsteymi
 • Tæknilegur stuðningur við undirbúning og lokaúttektir á nýjum framleiðslubúnaði
 • Þátttaka í þverfaglegum umbótaverkefnum

Menntunarkröfur:

 • Meistarapróf í verkfræði eða tæknifræði
 • Sveinspróf í raf- eða vélvirkjun kostur
 • Góð tölfræðikunnátta og greining gagna

Sækja um starfið

Verkefnastjóri á verkfræðisviði

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

 • Verkefnastjórnun margbreytilegra fjárfestingaverkefna
 • Undirbúningur og greining verkefna
 • Umsjón með gerð og eftirfylgni kostnaðar- og tímaáætlana
 • Kostnaðareftirlit með verkefnum og rekstri
 • Ýmis konar skýrslugerð og upplýsingagjöf

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Verkfræði eða sambærileg menntun
 • Reynsla af verkefnastjórnun, helst úr iðnaðarumhverfi, kostur

Sækja um starfið