Auglýst innanhúss

Spennandi starf í starfsmannaþjónustu

Við leitum að sjálfstæðum og framtakssömum aðila með ríka þjónustulund.

Helstu viðfangsefni og ábyrgð

 • Skipulagning á mannafla í samráði við stjórnendur
 • Móttaka og úrvinnsla umsókna
 • Framkvæmd og skipulagning starfsviðtala
 • Ráðningar og móttaka nýliða
 • Greiningar og tölfræði
 • Skráningar í mannauðs- og tímakerfi
 • Þátttaka og aðkoma að öðrum verkefnum starfsmannaþjónustu

Menntunar- og hæfniskröfur

Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Öryggisvitund
 • Frumkvæði og sjálfstæði
 • Jákvæðni og rík þjónustulund
 • Skipulagshæfni, sjálfstæði og öguð vinnubrögð
 • Góð tölvufærni. Þekking og færni á mannauðshluta SAP mikill kostur

Umsóknarfrestur er til 30. apríl næstkomandi

Leggja skal inn umsókn á www.nordural.is. Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál.

Öllum umsóknum verður svarað. Nánari upplýsingar veitir Sigrún Helgadóttir, framkvæmdastjóri

starfsmanna- og innkaupasviðs í síma 430 1000.

Almennum umsóknum er ekki svarað sérstaklega heldur eru þær geymdar í þrjá mánuði. Þeim er síðan eytt nema þú uppfærir umsóknina og þar með framlengir gildistíma umsóknar.

Hafir þú áður sent inn umsókn sem þú vilt breyta á einhvern hátt getur þú smellt á hlekkinn hér að neðan.Viltu vera í öflugu liði Norðuráls?

Norðurál er eftirsóttur vinnustaður. Starfsmenn eru ríflega 600, verkefnin margvísleg og störfin fjölþætt. Hjá fyrirtækinu starfar fjöldi sérfræðinga með fjölbreytta menntun, iðnaðarmenn og ófaglærðir starfsmenn sem öðlast dýrmæta sérhæfingu við störf sín og nám hjá fyrirtækinu.

 

Ráðningarferli

Ráðningarferli Norðuráls felst í því að umsóknir eru metnar og hæfum umsækjendum er boðið í viðtal. Síðan leitum við umsagna hjá a.m.k. tveimur umsagnaraðilum sem umsækjandi gefur upp. Þar sem Norðurál er vímuefnalaus vinnustaður er þess jafnframt krafist að allir starfsmenn sem Norðurál vill bjóða starf taki lyfjapróf sem framkvæmt er af óháðum heilbrigðisstarfsmanni. Umsóknum um auglýst störf er svarað sérstaklega þegar ráðningu í starfið er lokið.